20

چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورو

47,000 تومان156,000 تومان

 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرم گلاسه
 • روکش: سلفون براق
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )

چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو

47,000 تومان156,000 تومان

 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرم گلاسه
 • روکش: سلفون مات
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دورو

73,000 تومان243,000 تومان

 • کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دورو
 • سایز طراحی: ​9x6 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1 الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گلاسه با روکش سلفون براق
 • نوع قالب: دور گرد

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد یکرو

73,000 تومان243,000 تومان

 • کارت ویزیت سلفون براق دورگرد یکرو
 • سایز طراحی: ​9x6 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1 الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گلاسه با روکش سلفون براق
 • نوع قالب: دور گرد

کارت ویزیت سلفون براق یک رو

36,000 تومان123,000 تومان

 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرم گلاسه
 • روکش: سلفون براق
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو

98,000 تومان294,000 تومان

 • کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو
 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرمی گلاسه با روکش سلفون مات مخملی
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )
 • این محصول فقط با سرعت چاپ عادی چاپ میشود و چاپ سریع آن فعلا امکان پذیر نیست ( تحویل 7 روزه )

کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو

88,000 تومان264,000 تومان

 • کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو
 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرمی گلاسه با روکش سلفون مات مخملی
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )
 • این محصول فقط با سرعت چاپ عادی چاپ میشود و چاپ سریع آن فعلا امکان پذیر نیست ( تحویل 7 روزه )

کارت ویزیت سلفون مات یک رو

36,000 تومان123,000 تومان

 • سایز طراحی: ​8.5x4.8 (سانتیمتر)
 • سایز بعد از برش: با اختلاف 1الی 2 میلیمتر از طرفین کارت
 • جنس: مقوای 300 گرم گلاسه
 • روکش: سلفون مات
 • نوع قالب: دور صاف ( لب تیز )

" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد